HTTL TUY LÝ VƯƠNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/09/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Tuy Lý Vương
  Chương trình thờ phượng Chúa
  NGÀY CƠ ĐỐC GIÁO DỤC
  Chủ đề: ĐỂ CÓ ĐƯỢC MỘT TI-MÔ-THÊ
  Kinh Thánh: II Ti-mô-thê 1:5
  Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Đức Vĩnh An - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Thời gian: 08h00, Chúa Nhật 12/09/2021

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up