HTTL THỊ NGHÈ - Chương trình thờ phượng Chúa - 12/09/2021

 • [HTTL Thị Nghè] Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Trực Tuyến lúc 9h00, Chúa Nhật 12/09/2021
  Chủ đề: LỜI CHÚA TRONG TÔI
  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 4:11-13
  Diễn giả: MS Trần Ngọc Dư
  HDCT: CS Trương Thủ Nghiệp

  Thể loại : Live

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up