HTTL PHONG THỬ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/09/2021

 • 8H00 : Thờ Phượng Chúa
  Hướng Dẫn & Giảng Luận : MsQn.Đỗ Văn Trí
  Chủ Đề : LỜI CHÚA
  Kinh Thánh : Ma-thi-ơ 5:17-20
  Câu Gốc : "Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn"
  Ma-thi-ơ 5:18

  Thể loại : Live

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up