HTTL BÙ ĐĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 12/09/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • [Trực Tuyến] LUẬT PHÁP CỦA CHÚA BỊ BỎ RƠI - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA SÁNG CHÚA NHẬT - HTTL BÙ ĐĂNG - NGÀY 12.09.2021
  Chủ đề: LUẬT PHÁP CỦA CHÚA BỊ BỎ RƠI
  Kinh Thánh: II Sử Ký 34:14-21
  Câu gốc: “Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho họ sa ngã.” (Thi Thiên 119:165)
  _________________________________________________________
  Giảng luận: Mục sư Điểu Hiêng - Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Bù Đăng.
  HDCT: Chấp sự Điểu Vâng
  #HttlBuDang
  #ChuaNhat16

  Thể loại : Bình Phước

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up