HTTL TÂN NGHĨA - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/09/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ đề:
  LÝ TƯỞNG SỐNG CỦA PHAO-LÔ
  ----
  Kinh Thánh: Phi-líp 3:4-16
  Câu gốc: Phi-Líp 3:8
  "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ".
  ----
  Giảng Luận: Mục sư Huỳnh Minh Tuấn - QN. Hội Thánh.
  HDCT: Chấp sự La Thị Minh Dung
  ----
  Thời gian: 08:00 AM - Chúa nhật, ngày 19/09/2021

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up