HTTL PHAN THIẾT - Chương trình thờ phượng Chúa - 19/09/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 19/09/2021
  Vào lúc 8h00
  HDCT:Uv.Hồ Đắc Phúc
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Diễn giả:Mục Sư Đinh Thi-QNHT.An Hải
  XIN THÊM DẦU ĐÈN CON
  Kinh Thánh:Ma-thi-ơ 25:1-13
  Câu Gốc:Song trong khi họ đang đi mua,thì chàng rể đến;kẻ nào chực sẵn,thì đi cùng với người vào tiệc cưới,và cửa đóng lại.(Ma-thi-ơ 25:10)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up