HTTL PHONG THỬ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/09/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • 7H15 : Học Trường Chúa Nhật
  Hướng Dẫn Bài Học : Ông Dương Quang Hiếu
  Bài Sô 10 : Sự Thất Bại Của Dân Y-Sơ-ra-ên
  Kinh Thánh : Giô-suê (đoạn 7-8)
  Câu Gốc : "Chẳng có vật nào được giấu kín trước mặt Chúa, nhưng thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại"
  Hê-bơ-rơ 4:13
  8H00 : Thờ Phượng Chúa
  Hướng Dẫn: TH . Phan Phụng Hảo
  Giảng Luận : MsQn.Đỗ Văn Trí
  Chủ Đề : TÌM THẤY MỤC ĐÍCH TRONG CUỘC SỐNG
  Kinh Thánh : II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5-12
  Câu Gốc : "Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin"
  II Tê-sa-lô-ni-ca 1:11

  Thể loại : Quảng Nam

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up