HTTL AN PHÚ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 19/09/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chương trình thờ phượng Chúa, Chúa nhật 19/09/2021
  Đề tài: SỐNG NGAY LÀNH GIỮA DÂN NGOẠI
  KINH THÁNH: I Phi-e-rơ 2:11-12
  CÂU GỐC: I Phi-e-rơ 2:12
  “Phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ, là kẻ vẫn gièm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. ”
  Giảng Luận: MSNC Hà Minh Quang Huy
  Hướng Dẫn: Chấp sự Châu Ngọc Quí
  HƯỚNG DẪN DÂNG HIẾN TỪ XA
  Cách 1: Cá nhân và gia đình tín hữu có thể chuẩn bị số dâng tại nhà, bỏ vào phong bì rồi đưa cho:
  (1) Thủ quỹ hoặc Phó Thủ quỹ khi thuận tiện; hoặc
  (2) Bỏvào thùng tiền đặt ở nhà thờ.
  Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản của Hội Thánh:
  - Ngân hàng Vietcombank (VCB) – Cần Thơ
  - Chủ tài khoản: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM (MIỀN NAM) – CHI HỘI AN PHÚ
  - Số tài khoản: 1013515882 (VND) và 1013516118 (USD)
  LƯU Ý: Dù dâng hiến bằng cách nào, vui lòng ghi rõ trên phong bì hoặc nội dung chuyển khoản: "Dâng hiến vào việc .......... (quỹ tự trị, xây dựng...)"

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up