HTTL CAI LẬY - Chương trình thờ phượng Chúa - 19/09/2021

 • LỐI THOÁT TRONG NGHỊCH CẢNH
  KINH THÁNH: Thi Thiên 13:1-6
  Câu gốc: "Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm ơn cho tôi" Thi Thiên 13:6
  Diễn giả: Mục sư quản nhiệm Lê Văn Như Kỷ

  Thể loại : Tiền Giang

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up