HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 26/09/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ đề: THẠNH VƯỢNG BỊ GANH GHẺ
  Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 26:12 - 21
  Câu gốc: Sáng Thế Ký 26: 13 - 14
  " người nên thạnh vượng, của cải càng ngày càng thêm cho đến nỗi người trở nên rất lớn. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông, dân Phi-li-tin đem lòng ganh ghẻ..."

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up