HTTL KINGSGROVE (Úc Châu) - Chương trình thờ phượng Chúa - 26/09/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Đề tài: Đấng Tạo Hóa
  Kinh thánh: Sáng Thế Ký 1: 1-31
  Giảng luận: Truyền Đạo Sinh Mai Cao Hổ
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào các ngày 28/03/2021, 12/09/2021 và 19/09/2021.
  Xin Chúa gìn giữ quí thân hữu và tín hữu.
  Vì hoàn cảnh, một số tiết mục được thâu tại nhà riêng nên còn nhiều thiếu sót, xin hội thánh thông cảm bỏ qua.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up