HTTL TÂN NGHĨA - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 26/09/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ đề:
  NHÌN LẠI, ĐỂ CON LUÔN CẢM TẠ CHÚA
  ----
  Kinh Thánh: Thi Thiên 23
  Câu gốc: Thi Thiên 23:6
  "Quả thật, trọn đời tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va Cho đến lâu dài”.
  ----
  Giảng Luận: Mục sư Huỳnh Minh Tuấn - QN. Hội Thánh.
  HDCT: Chấp sự Dương Hoàng Thu
  ----
  Thời gian: 08:00 AM - Chúa nhật, ngày 26/09/2021

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up