HTTL PHAN THIẾT - Chương trình thờ phượng Chúa - 26/09/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 26/09/2021
  Vào lúc 8h00
  HDCT:Tq.Nguyễn Thị Mỹ Hoang
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:Ms:Đinh Thuận
  -NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐẸP LÒNG CHÚA
  -Đa-ni-ên 1, 2, 3, 6.
  Câu gốc: Nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa. (Công vụ 10:35)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up