HTTL HUẾ - Chương trình thờ phượng Chúa - 26/09/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h Chúa Nhật 26/09/2021
  "MỘT ĐỜI SỐNG GIÁ TRỊ"
  Kinh Thánh: Ga-la-ti 1:11-24
  “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy,
  đặng họ thấy những việc lành của các ngươi,
  và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16)

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up