HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 26/09/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Chủ đề: HÀNH ĐỘNG CỦA ĐỨC TIN
  Kinh Thánh: Lu-ca 17:11-19
  “17 Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu? 18 Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư!” Lu-ca 17:17-18
  Diễn giả: Thầy Nguyễn Trần Lam Bửu
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Ngọc Tuấn

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up