HTTL TUY LÝ VƯƠNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 26/09/2021

HTTLVN

1 tháng trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Tuy Lý Vương
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề: LỜI CHÚA THẬT KỲ DIỆU
  Kinh Thánh: Thi Thiên 119:129-136
  Giảng luận: Mục sư Nguyễn Đức Vĩnh An -QNHT
  Thời gian: 08h00, Chúa Nhật 26/09/2021

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up