HTTL PHONG THỬ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 26/09/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • 7H15 : Học Trường Chúa Nhật
  Hướng Dẫn Bài Học : Uv. Bà Võ Thị Châu
  Bài Sô 11 : CHIẾN THẮNG TẠI GA-BA-ÔN
  Kinh Thánh : Giô-suê 9:1 - 10:15
  Câu Gốc : “Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần”
  Rô-ma 8:37
  8H00 : Thờ Phượng Chúa
  Hướng Dẫn: Uv. Phan Minh Đức
  Giảng Luận : MsQn.Đỗ Văn Trí
  Chủ Đề : ĐỨNG VỮNG
  Kinh Thánh : II Tê-sa-lô-ni-ca 2:5-17
  Câu Gốc : " Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. "
  II Tê-sa-lô-ni-ca 2:15

  Thể loại : Quảng Nam

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up