HTTL CAI LẬY - Chương trình thờ phượng Chúa - 26/09/2021

 • TRƯỞNG THÀNH TRONG NGHỊCH CẢNH
  KINH THÁNH: Gia-Cơ 1:2-12
  Câu gốc: "Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn" Gia-Cơ 1:2
  Diễn giả: Mục sư quản nhiệm Lê Văn Như Kỷ

  Thể loại : Tiền Giang

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up