HTTL CÁI RĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/10/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Chủ đề: QUÝ BÁU NHẤT
  Kinh thánh: Sáng thế ký 32:24-30
  Câu gốc: Sáng thế ký 32:26b
  "Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi."

  Thể loại : Cần Thơ

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up