HTTL KINGSGROVE (Úc Châu) - Chương trình thờ phượng Chúa - 03/10/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Đề tài: Tìm Lại Lưỡi Rìu Đã Mất
  Kinh thánh: II Các Vua 6: 1-7
  Giảng luận: Mục Sư Trần Thanh Tâm
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào các ngày 21/03/2021, 19/09/2021 và 26/09/2021.
  Xin Chúa gìn giữ quí thân hữu và tín hữu.
  Vì hoàn cảnh, một số tiết mục được thâu tại nhà riêng nên còn nhiều thiếu sót, xin hội thánh thông cảm bỏ qua.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up