HTTL TÂN NGHĨA - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/10/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Chủ đề:
  GÔ GÔ THA, CHÚA CHẾT VÌ TÔI
  ----
  Kinh Thánh: Giăng 19:17-37
  Câu gốc: Giăng 19:17
  "“Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá mình, đi đến ngoài thành, tại nơi gọi là cái Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha.”
  - Giăng 19:17 -”.
  ----
  Giảng Luận: Mục sư Huỳnh Minh Tuấn - QN. Hội Thánh.
  HDCT: Chấp sự Nguyễn Thị Thu Hà
  ----
  Thời gian: 08:00 AM - Chúa nhật, ngày 03/10/2021

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up