HTTL PHAN RANG - Chương trình thờ phượng Chúa - 03/10/2021

 • CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA | THUẬN PHỤC Ý CHÚA | 03-10-2021 | HTTL PHAN RANG
  Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:9-10
  Câu gốc: Ma-thi-ơ 6:10
  “Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!”
  Giảng luận: Ms. Nguyễn Văn Bảo - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Hướng dẫn: Cs. Huỳnh Ngọc Thơ
  -----------------------------------------------------------
  Dâng hiến quỹ xây dựng nhà thờ Tháp Chàm
  Số tài khoản: 61510000711321 Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).
  Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Công (Thủ Quỹ Ban Xây Dựng)
  -----------------------------------------------------------
  Dâng hiến các quỹ trong Hội Thánh
  Số tài khoản: 0811000005041 Ngân hàng Vietcombank (VCB).
  Chủ tài khoản: Vũ Quý (Thủ Quỹ Hội Thánh)

  Thể loại : Ninh Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up