HTTL TÂN THÀNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 03/10/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • CHỦ ĐỀ " CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ TRƯỞNG THÀNH TÂM LINH "
  Kinh Thánh: Gia-cơ 1:1-4;12
  Câu gốc: “ Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi
  sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống
  mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài ”
  Gia-cơ 1:12
  Chủ Lễ: Mục sư Đặng Châu Ngọc - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Hướng Dẫn Chương Trình: Chấp sự - Thầy Lê Quốc Thái

  Thể loại : Đồng Nai

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up