HTTL VĨNH PHƯỚC - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/10/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Vĩnh Phước
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: ĐẤNG THƯƠNG XÓT TÔI
  Thời gian: 08g00 Chúa Nhật 03/10/2021
  Chủ lễ: MsQn. Nguyễn Công Nghĩa
  Giảng luận: MsQn. Nguyễn Công Nghĩa
  Hướng dẫn: Tk. Nguyễn Hoàng Thảo
  Kinh Thánh: Ê-sai 54:1-10
  Câu gốc: ''Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót ngươi, phán vậy.''
  Ê-sai 54: 10

  Thể loại : Khánh Hòa

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up