HTTL TÂN AN - TP ĐÀ NẴNG - Chương trình thờ phượng Chúa - 03/10/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Đề tài: ĐẤNG GÌN GIỮ
  Kinh Thánh: Thi Thiên 121
  Câu gốc: Thi Thiên 121:7
  Giảng luận: Mục sư Nguyễn Hải Bằng, QNHT
  Hướng dẫn: Chấp sự Lê Văn Lân

  Thể loại : Đà Nẵng

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up