HTTL TÔ HIẾN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/10/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến Thành
  Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhật 03-10-2021
  Chủ đề: THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT
  Câu Gốc: I Phi-e-rơ 2:9
  Nhưng anh em là dòng-giống được lựa-chọn, là chức thầy tế-lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao-giảng nhân-đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối-tăm, đến nơi sáng-láng lạ-lùng của Ngài;
  Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng
  HDCT: Chấp sự Trịnh Quang Huy
  Website: httltohienthanh.org
  Kênh Youtube: www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
  Facebook: www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org
  Oh, The Deep Love of Jesus - Epic Version!
  youtu.be/KLTu1xv2-Us

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up