HTTL GIA ĐỊNH - Chương trình thờ phượng Chúa - 03/10/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Chủ đề: HÁT TRÊN ĐẤT NGOẠI BANG (PHẦN 1)
  Kinh Thánh: Thi Thiên 137
  “Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Ba-by-lôn, Bèn nhớ lại Si-ôn, và khóc” Thi Thiên 137:1
  Diễn giả: MSNC Đỗ Ngọc Hòa - Phụ tá QNHT
  HDCT: Chấp sự Lê Thiện Tiên

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up