HTTL KHÁNH HỘI - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/10/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • ⛪️ Chương trình thờ phượng Chúa - CN 03/10/2021 - HTTL Khánh Hội
  - Thời gian: 8g00 sáng
  - Chủ đề: VỮNG VÀNG TRONG ĐỨC TIN
  - Kinh Thánh: I Cô-rinh-rô 16:13-14
  - Câu gốc: I Cô-rinh-rô 16:13
  “Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy can đảm và mạnh mẽ”
  - Diễn giả: MSQN. Phan Quang Trung

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up