HTTL BÌNH TÂN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/10/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • Chủ Đề : XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜ PHƯỢNG
  - Kinh Thánh: Giô-suê 24:13-15
  - Câu gốc: " Nhưng ta và nhà ta sẽ phục-sự Đức Giê-hô-va. " (Giô-suê 24:15b)
  Diễn Giả : MsNc. Huỳnh Khương Thọ
  HDCT: Chấp sự Trần Công Tráng

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up