HTTL PHONG THỬ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/10/2021

HTTLVN

4 tuần trước đây

 • 7H15 : Học Trường Chúa Nhật
  Hướng Dẫn Bài Học : Cs. Bà Hoàng Thị Đào
  Bài Sô 12 : CA-LÉP MỘT NGƯỜI CAN ĐẢM
  Kinh Thánh : Giô-suê 14:6-15; 15:13-19
  Câu Gốc : “Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng: Quả thật đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời; vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta”
  Giô-suê 14:9
  8H00 : Thờ Phượng Chúa
  Hướng Dẫn: Cs.Dương Quang Hữu
  Giảng Luận : MsQn.Đỗ Văn Trí
  Chủ Đề : ĐỨNG VỮNG(phần 2)
  Kinh Thánh : II Tê-sa-lô-ni-ca 2:5-17
  Câu Gốc : " Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi. "
  II Tê-sa-lô-ni-ca 2:15

  Thể loại : Quảng Nam

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up