HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/10/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 03/10/2021
  Vào lúc 8h00
  HDCT:Cs.Lê Thị Mỹ Anh
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:Ms:Đinh Thuận
  TRONG NHỮNG NGÀY SAU RỐT
  Kinh Thánh: Công vụ 2:17a
  Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt,ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác thịt. (Công vụ 2:17)
  I. CẨN TRỌNG TRƯỚC NHỮNG NGUY CƠ:
  1. Thâu chứa của cải đời nầy:
  - Gia-cơ 5:3
  - Lu ca 12:20-21
  - Mat 6:19-20
  2. Sống tội lỗi và vô tín:
  - II Phi 3:3
  - Giu-đe 1:18
  3. Sẽ có sự bội đạo:
  - I Tim 4:1
  4. Đối diện với khó khăn:
  - II Tim 3:1-4
  II. NHẬN PHƯỚC HẠNH TỪ CHÚA:
  1. Được Chúa phán dạy qua Con Ngài:
  - Hê 1:2
  -II Tim 3:15-16
  2. Được ăn năn trở về cùng Chúa:
  - Ô- sê 3:5
  - Khải 2:5
  3. Được nhận biết thời triệu của Chúa:
  - Đa 10:14
  -Mat 24;33
  - Giô-ên 2:1
  4. Được nhận ân tứ của Chúa ban:
  - Công 2:17
  - Giê 14:14
  5. Được trông đợi kỳ cứu rỗi của Chúa:
  - I Phi 1:5
  -Hê 10:37-39
  6. Được sống lại với Chúa:
  - Giăng 6:40:
  - I Tê 4:16-17

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up