HTTL CẦN GIỘC - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/10/2021

 • CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA | CN 03/10/2021
  Đề tài: Đến nhà Chúa
  Kinh Thánh: Thi Thiên 100
  Giảng luận: Mục sư Trần Thanh Dũng, QNHT
  HDCT: SVTH Nguyễn Phan Hoàn Nguyện

  Thể loại : Long An

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up