HTTL CAI LẬY - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 03/10/2021

HTTLVN

4 tháng trước đây

  • ĐẤNG THÀNH TÍN
    Câu gốc: "Vậy nên, phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ấy là Đức Chúa Trời, tức Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài" - Phục truyền 7:9
    Diễn giả: Mục sư quản nhiệm Lê Văn Như Kỷ

    Thể loại : Đồng Tháp

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up