HTTL SÀI GÒN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/10/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Chương trình thờ phượng Chúa
  Chủ đề: "LÀM THEO Ý MUỐN CHÚA"
  Thời gian: 08h30 Chúa Nhật 10/10/2021
  Diễn giả : Mục sư Nguyễn Thế Hiển - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Kinh Thánh nền tảng: Công vụ 12: 11-12; 13: 13-15; Cô-lô-se 4: 10-11; II Ti-mô-thê 4: 9-11
  Câu gốc: I Giăng 2: 17
  Câu gốc: Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. I Giăng 2: 17
  ---------
  Các kênh truyền thông chính thức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Sài Gòn
  Website: httlsaigon.org
  Youtube: www.youtube.com/HTTLSAIGON
  Facebook: www.facebook.com/httlsaigon
  #httlsaigon #chuongtrinhthophuong #lamtheoymuonChua

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up