HTTL GIA ĐỊNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/10/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Chủ đề: CUỘC ĐUA THUỘC LINH: ĐIỀU CHỈNH
  Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:12-17
  “Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” Hê-bơ-rơ 12:14
  Diễn giả: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt - Quản nhiệm Hội Thánh
  HDCT: Chấp sự Lý Ngọc Hương

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up