HTTL TÔ HIẾN THÀNH - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/10/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Tô Hiến Thành
  Chương Trình Thờ Phượng - Chúa Nhật 10-10-2021
  Chủ đề: ĐỂ VƯỢT QUA THÁCH THỨC
  Câu Gốc: Gia-cơ 1:12
  Phước cho người bị cám-dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử-thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều-thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính-mến Ngài.
  Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Hữu Bình
  (Phó Hội Trưởng Thứ II - HTTLVN)
  HDCT: Chấp sự Lê Thị Hoàng Oanh
  Website: httltohienthanh.org
  Kênh Youtube: www.youtube.com/c/HTTLToHienThanh
  Facebook: www.facebook.com/HTTLToHienThanh.org
  PEACE IN CHRIST - 5-YEAR-OLD CLAIRE RYANN CROSBY AND DAD
  www.youtube.com/watch?v=Waitmz6C100

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up