HTTL PHÚ XUÂN - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/10/2021

HTTLVN

2 tuần trước đây

 • Chủ đề: NGƯỜI DÂNG MÌNH CHO CHÚA
  Kinh Thánh: I Các Vua 19:19-21
  Câu gốc: Ê sai 6:8
  Diễn giả: MS. MS Nguyễn Hữu Bình (Phó hội trưởng 2)
  Vào lúc: 08:00 Ngày Chúa nhật 10.10.2021
  ------------------------------------------------------------------------------
  Facebook www.facebook.com/httl.PhuXuan​​​
  #httlpx​​​; #ChuongTrinhThoPhuong​​​, #TrucTiep​​​
  -------------------------------------------------------------------------------
  Mọi sự dâng hiến thực hiện theo 2 cách sau:
  Cách 1: Chuyển khoản về tài khoản của Hội thánh:
  + Tên tài khoản: CHI HOI TIN LANH PHU XUAN
  + Số tài khoản: 018.100.358.3194
  + Ngân hàng: Vietcombank Chi Nhánh Nam Sài Gòn
  Cách 2: Biệt riêng số tiền dâng và chuyển đến Thủ Quỹ Hội Thánh khi có dịp tiện.
  #httlpx​​​, #thophuong​​​, #httlvn​​​ #tructiep

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up