(Khiếm Thính) HTTL KHÁNH HỘI - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/10/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • ⛪️ Chương trình thờ phượng Chúa - CN 10/10/2021 - HTTL Khánh Hội
  - Thời gian: 8g00 sáng
  - Chủ đề: NGƯỜI DÂNG MÌNH CHO CHÚA
  - Kinh Thánh: I Các-vua 19:19-21
  - Câu gốc: Ê-sai 6:8
  “Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: Có tôi đây; xin hãy sai tôi.”
  - Diễn giả: MS. Nguyễn Hữu Bình (Phó hội trưởng 2)

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up