HTTL THỦ THIÊM - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/10/2021

HTTLVN

1 tuần trước đây

 • #SuDonTiepNguoiThauThuevaKeCoToi #HTTLThuthiem #Thophuongtructuyen #Chuanhat10102021
  Chương trình thờ phượng Chúa ngày 10.10.2021
  Chủ đề: SỰ ĐÓN TIẾP NGƯỜI THÂU THUẾ VÀ KẺ CÓ TỘI
  Câu gốc: #Mediathuthiem
  “Hết thảy các người thâu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Jêsus đặng nghe Ngài giảng. Các người Pha-ri-si và các thầy thông giáo lằm bằm rằng: Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ!” – Luca 15:1-2
  Diễn giả: Mục sư Trương Văn Ngành
  HDCT: Chấp sự Lê Minh Tâm
  Thời gian: 7:15 AM - Chúa nhật, ngày 10.10.2021
  ---------
  * DÂNG HIẾN:
  - Quý con cái Chúa có thể dâng hiến cho Chúa theo một trong hai hình thức sau:
  1. Dâng hiến bằng chuyển khoản ngân hàng: NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH THỦ ĐỨC
  Số tài khoản: 0381 0003 94410
  Chủ tài khoản: Lê Minh Tâm
  Điện thoại: 0912 192 832. Nội dung gửi theo cú pháp: Họ Tên - Khoản dâng.
  2. Biệt riêng số tiền dâng hiến và gởi về Hội Thánh.
  Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước trên quý vị một tuần lễ mới.
  ---------
  Like và đăng ký để theo dõi các chương trình từ Hội Thánh:
  Facebook: bit.ly/fbhtthuthiem
  Youtube: bit.ly/htthuthiem
  #thophuong #httlthuthiem #Sudontiepnguoithauthuevakecotoi #MsTruongVanNganh #TđPhanMinhThanh #Luca

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up