HTTL TMG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/10/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Câu Kinh Thánh căn bản:
  “Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ,
  Lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỉ.”
  (I Giăng 2:14c)

  Thể loại : Hồ Chí Minh

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up