HTTL VĨNH PHƯỚC - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/10/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Vĩnh Phước
  Chương Trình Thờ Phượng Chúa
  Chủ đề: THANH THIẾU NIÊN TRONG THỜI ĐẠI MỚI
  Thời gian: 08g00 Chúa Nhật 10/10/2021
  Chủ lễ: MsQn. Nguyễn Công Nghĩa
  Giảng luận: Cô Phan Nguyễn Lan Thảo
  Hướng dẫn: Anh Trần Xuân Diệu
  Kinh Thánh: Đa-ni-ên 1
  Câu gốc: ''Ta bèn ngợi khen và làm sáng danh Đấng sống đời đời, uy quyền Ngài là uy quyền còn mãi mãi, nước Ngài từ đời nọ đến đời kia.''
  Đa-ni-ên 4: 34b

  Thể loại : Khánh Hòa

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up