HTTL PHAN THIẾT - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/10/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam - Chi Hội Phan Thiết-Chúa Nhật 10/10/2021
  Ngày Thanh Thiếu Niên Tin Lành
  Vào lúc 8h00
  HDCT:Cô Hồ Lê Vy
  Chủ Lễ:MS Đinh Thuận-QNHT
  Giảng Luận:Ms:Đinh Thuận
  Đời Sống Trong Sạch
  Câu Gốc:Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.(Thi Thiên 119:9)

  Thể loại : Bình Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up