HTTL KINGSGROVE (Úc Châu) - Chương trình thờ phượng Chúa - 10/10/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Đề tài: Xin Cho Miếng Bánh Vụn
  Kinh thánh: Mác 7: 24-30
  Giảng luận: Mục Sư Dương Quốc Lập
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào các ngày 28/06/2020, 26/09/2021 và 03/10/2021.
  Xin Chúa gìn giữ quí thân hữu và tín hữu.
  Vì hoàn cảnh, một số tiết mục được thâu tại nhà riêng nên còn nhiều thiếu sót, xin hội thánh thông cảm bỏ qua.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up