HTTL BÙ ĐĂNG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 10/10/2021

HTTLVN

3 tuần trước đây

 • Chủ đề: CÙNG HIỆP NHAU NHƯ MỘT.
  Kinh Thánh: Ê-xơ-ra 3:8-11
  Câu gốc: “Hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. 10 Nếu người nầy sa ngã, thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên; nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên!” (Truyền Đạo 4:9-10)
  ________________________________________________________________
  Giảng luận: Mục sư Điểu Hiêng - Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Chi Hội Bù Đăng.
  HDCT: Chấp sự Điểu Quang
  #HttlBuDang
  #ChuaNhat20

  Thể loại : Bình Phước

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up