HTTL PHAN RANG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 24/10/2021

 • CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA | VUI ĐẾN NHÀ CHÚA | 24-10-2021 | HTTL PHAN RANG
  Kinh Thánh: Thi-Thiên 84
  Câu gốc: Thi-Thiên 122:1
  “Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng:
   Ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va.”
  Giảng luận: Mục sư. Nguyễn Văn Bảo - Quản Nhiệm Hội Thánh
  Hướng dẫn: Chấp sự. Huỳnh Minh Tín
  -----------------------------------------------------------
  Dâng hiến quỹ xây dựng nhà thờ Tháp Chàm
  Số tài khoản: 61510000711321 Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV).
  Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Công (Thủ Quỹ Ban Xây Dựng)
  -----------------------------------------------------------
  Dâng hiến các quỹ trong Hội Thánh
  Số tài khoản: 0811000005041 Ngân hàng Vietcombank (VCB).
  Chủ tài khoản: Vũ Quý (Thủ Quỹ Hội Thánh)

  Thể loại : Ninh Thuận

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up