HTTL DLIÊ YANG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 31/10/2021

  • Giảng luận(pô mtô): MS Y Sia Niê
    Chủ đề(Akŏ klei hriăm): RĂNG BĔ HUĬ AMÂO DƯI TLATH
    KADB: Luk 17:26-37

    Thể loại : Đăk Lắk

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up