HTTL KINGSGROVE (Úc Châu) - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 07/11/2021

 • Đề tài: Bắt Chước Tấm Gương Tốt
  Kinh thánh: I Tê-sa-lô-ni-ca 1: 1-10
  Giảng luận: Truyền Đạo Nguyễn Phan Thi
  ------------------------------------------------------------------
  Lễ thờ phượng được thâu hình vào ngày 18/07/2021 và 31/10/2021.
  Kính,

  Thể loại : HTTL Hải Ngoại

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up