HTTL HUẾ - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 07/11/2021

HTTLVN

6 tháng trước đây

 • HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ - CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA
  8h Chúa Nhật 07/11/2021
  "ĐỜI SỐNG VÀ TƯƠNG LAI"
  Kinh Thánh: Gia-cơ 4:13-17
  Câu gốc: Gia-cơ 4:14
  “Song ngày mai sẽ ra thể nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.”

  Thể loại : Huế

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up