HTTL DLIÊ YANG - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 07/11/2021

 • Giảng luận(pô mtô):MSNC Ama Hêli
  Akõ klei hriăm: KLEI ĐĂO
  KADB: Yakơ 2:14-26
  Êlan Kliăng: Hêbrơ 11:1

  Thể loại : Đăk Lắk

  0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up