HTTL CAI LẬY - Chương Trình Thờ Phượng Chúa - 07/11/2021

  • TÌNH YÊU CỦA CHÚA JESUS
    Câu gốc: "và được biết sự yêu-thương của Đấng Christ, là sự trổi hơn mọi sự thông-biết, hầu cho anh em được đầy-dẫy mọi sự dư-dật của Đức Chúa Trời." Ê-phê-sô 3:19
    Diễn giả: Mục sư quản nhiệm Lê Văn Như Kỷ

    Thể loại : Tiền Giang

    0 Bình luận và 0 Trả lời
arrow_drop_up